Uudis

Sõprus osales Maie Orava tantsude võistutantsimisel

Sõpruse vanem segarühm ja C3 rühm osalesid 6. aprillil VII Maie Orava tantsude võistutantsimisel. Oli rõõmu ja lusti täis päev! Äramärkimist väärisid mõlemad rühmad, kes said vahva ühise eripreemia – eriti muhe punt!

Suur tänu TLÜ rahvatantsuansambel Soveldaja korraldustiimile ning kõigile võistutantsijatele! Palju õnne võitjatele ning jõudu ja tervist Maie Oravale!Author