AJALUGU
 

 

1946

Tantsurühmade loomine

1958

Ullo Toomi kõrval asub õpetama Ilma Adamson

1962

Rahvakollektiiv Sõprus

1966

ENSV teeneline tantsuansambel

2002

Kunstilised juhid Agne Kurrikoff-Herman ja Tõnu Pomerants

2006

Kunstilised juhid Agne Kurrikoff-Herman ja Kätrin Järvis

1946 – tantsurühmade loomine

Tollase Tööjõureservide Peavalitsuse juurde loodi kutsekoolide laulu- ja tantsuansambel, mis ühendas koolide senised laulukoorid, tantsurühmad ja orkestrid. Loodud ansambli rahvatantsurühmale pani aluse Robert Rood, kes oli ka esimeseks tantsuõpetajaks. Kaks aastat hiljem, 1948. aastal sai tantsuõpetajaks ka Aleksandra Tratsevskaja, kes lõi oma rahvatantsurühma. Aastatel 1950-1960 tegutses laulu- ja tantsuansamblis rahvatantsuõpetajana Ullo Toomi.

1958 – Ullo Toomi kõrval asub õpetama Ilma Adamson

Lisaks Ullo Toomile asus tööle ka tema õpilane Ilma Adamson, kes moodustas 12. kutsekooli õpilastest uue rühma. Rühmaga liitus hiljem noori teistest kutsekoolidest. Asjaarmastajatest rühmale ei antud hoovõtuks palju aega – 1959. aastal saadeti noored esinema NLKP XXI kongressi delegaatidele Moskvasse. Etteaimamatult sai sellest rühmast Sõpruse alusmüür.

1962 – Rahvakollektiiv Sõprus

Igapäevase töö ja kõrge kunstilise tasemega silma paistnud taidlejatele hakati jagama rahvakultuuri tunnustustiitlit ”rahvakollektiiv”. Aunimetuse sai ka kutsehariduse rahvatantsurühm, mida juhatas Ilma Adamson. Tunnustusega pärjatud rahvatantsurühmad nimetati edaspidi ansambliteks ning tööd jätkati ettekirjutatud põhimääruse, juhendi ja statuudi alusel. Rühma ühisel otsusel võeti nimeks Sõprus.

1966 – ENSV teeneline tantsuansambel

Sõpruse tuntus kasvas, kollektiiv suurenes iga aastaga. Tänu Ilma Adamsoni nõudlikkusele tõusis ansambli kunstiline tase. Iga-aastased uuenenud repertuaariga aruandluskontserdid olid rahva hulgas väga populaarsed. See tingis vajaduse hakata looma tantse ja täiendada ansambli repertuaari teiste rahvaste tantsudega. Visa töö krooniti tolle aja kõrgeima autasuga – Sõprus nimetati ENSV teeneliseks tantsuansambliks.

2002 – Kunstilised juhid Agne Kurrikoff-Herman ja Tõnu Pomerants

Tantsuansambli Sõprus tegevuses toimus ajalooline pööre: ansambli asutaja ja pikaaegne kunstiline juht Ilma Adamson andis Mustpeade Maja valges saalis ansambli üle noortele tantsujuhtidele, oma õpilastele. Ansamblit asusid  juhtima Ilma Adamsoni kauaaegne assistent, tema parem käsi Tõnu Pomerants ja Agne Kurrikoff–Herman. Algas Sõpruse ajaloo uus etapp.

2006 – Kunstilised juhid Agne Kurrikoff-Herman ja Kätrin Järvis

Koos Agne Kurrikoff-Hermaniga asus Tõnu Pomerantsi asemel ansamblit juhtima Sõpruse pikaaegne tantsija Kätrin Järvis. Mõlemad on omanäolised kõrge loomingulise potentsiaaliga tantsujuhid. Ansambel on kindlates kätes ja saab taas uue hingamise kahe tubli juhi käe all. Sõprus elab ja areneb uues ajastus.